WhatsApp Image 2020-01-11 at 11.18.59 PM

כנס קוד פתוח מתקיים זו השנה השלישית, ומאורגן בהתנדבות בידי קבוצה עצמאית של מנחים, יועצים, מובילי קהילות ו"משוגעים לדבר" מתחום המנהיגות ההשתתפותית.

השנה אנחנו מתקדמים צעד נוסף באופן יצירת הכנס. הבניית והפיתוח נעשים במתודה פורצת דרך בקוד פתוח. התכנים מוצעים ומונחים ע"י משתתפי הכנס, בתהליך שיש לו מסגרת, והתהוות הנוצרת תוך כדי תנועה.

התכנון הראשוני של הכנס היה יומיים מלאים (ללא לינה) ברמת הנדיב -  מקום איכותי ומיוחד, מוקף בגנים ובירוק, וכלל ארוחות הצהרים במסעדת מטעים וכיבוד לאורך כל היום. 
 

רצינו להזמין  למשהו מפתיע, אחר ומרענן, שיש בו ההתמודדות עם מורכבות ואי ודאות ואז הגיע הקורונה... - מוזמנים לראות איך אנחנו נערכים מחדש ולהצטרף לדרך - אנחנו מתארגנים מחדש, פרטים נוספים יש פה.

 

הארנב הלבן עבר כאן...

זה כמו שחשבתם אבל לא

זה כמו שהתרגלתם אבל לא

זו הסכמה להיות מופתעת ולזרום 

תיכננו ויחד עם זאת השארנו מקום לקסם להיווצר 

בשביל לאפשר חיבורים חדשים להיוולד.